Disclaimer – www.xxvhouse.be 

Identificatie en contactgegevens van de uitgever die verantwoordelijk is voor de site

De site xxvhouse.be wordt gepubliceerd door of onder de verantwoordelijkheid van XXV House SRL, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen van België onder het nummer 0741.489.477. De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie en de verwerking van de gegevens, Jérôme Grégoire, directeur van XXV House SRL, kan per post of e-mail worden gecontacteerd: 

XXV House SRL, ook vermeld als de eigenaars.

XXV House SRL 
Rue de l’Eglise, 241 
4520 MOHA 
info[a]xxvhouse.be  

N° BTW : 0741 489 477 

Hosting 

De site wordt gehost door OVH, 2 Rue Kellermann BP 80157 59053 ROUBAIX Cedex 1. 

Websiteontwerp, foto’s en bedrijfsimago 

De website is gemaakt door Domaine Vins des Cinq.
De foto’s zijn gemaakt door Valérie Therasse Fotograaf.
Het logo is gemaakt door Expansion.

Privacybeleid 

Intellectueel Eigendom  

Deze website, inclusief de structuur en inhoud, is het exclusieve eigendom van XXV House SRL. Elk gebruik, reproductie, representatie, aanpassing, vertaling of kopiëren van een deel of het geheel van de inhoud van deze site, op welke wijze dan ook, inclusief afbeeldingen, hyperlinks, foto’s en tekst, moet worden onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van XXV House SRL.

Disclaimer 

Het doel van deze website is om de gîte aan het publiek te presenteren. Deze informatie is niet noodzakelijkerwijs uitputtend, volledig, accuraat of actueel. Het verwijst soms naar externe sites waarover de diensten van de eigenaars geen controle hebben en waarvoor de eigenaars alle verantwoordelijkheid afwijzen. Als er tegenstrijdigheden of onnauwkeurigheden onder onze aandacht worden gebracht, zullen we snel proberen de juiste correcties aan te brengen. De op deze site verstrekte informatie kan echter niet de verantwoordelijkheid van de eigenaars of de dienstverleners inhouden. 

De eigenaars wijzen alle verantwoordelijkheid af voor onderbrekingen als gevolg van technische problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze site of een andere externe site waarnaar wordt verwezen. 

Beeldrechten 

XXV House SRL wil ieders recht op imago en privacy nauwgezet respecteren. Indien een persoon zich herkent in een foto die op deze website of een ander medium is gereproduceerd, en de publicatie ervan weigert, kan hij/zij een expliciet en gemotiveerd verzoek indienen, per e-mail aan xxvhouse[a]gmail.com, met vermelding van de pagina en de naam van het betreffende medium. De royalty free-afbeeldingen en -pictogrammen zijn geüpload op Flaticon en Pixabay of een andere gratis en royalty free-afbeeldingsbank. 

Gebruik van cookies  

We gebruiken cookies op onze site om u een optimale gebruikerservaring te bieden, om u te voorzien van social media functies en om ons verkeer te analyseren. Om te voldoen aan de Europese Privacyrichtlijn (RGPD) moeten wij u via een bevestigingsknop vragen of u akkoord gaat met het opslaan van cookies op uw computer. Het is echter mogelijk om cookies uit te schakelen via uw webbrowser. 

Gebruik van tracking tools  

Door het bezoeken van deze site kunnen bepaalde gegevens worden verzameld door XXV House SRL, waaronder uw IP-adres en cookies. Deze informatie kan intern worden gebruikt voor verkeersanalyses en statistieken via Google Analytics. Voor zover er persoonsgegevens worden verzameld, heeft u, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, het recht van toegang tot deze gegevens en het recht om ze te corrigeren of te verwijderen door ons een e-mail te sturen: info[a]xxvhouse.be. XXV House SRL zal dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.